HNLMS ‘Pelikaan’ back in Curaçao after midlife upgrade by Damen in the Netherlands

Share this page  

October 2, 2020

English version

HNLMS Pelikaan back in Curaçao after midlife upgrade by Damen in the Netherlands

Since October 1, HNLMS Pelikaan is back again in the familiar waters of the Caribbean. On September 17, Damen Shipyards Den Helder delivered the HNLMS Pelikaan to the Royal Netherlands Navy (RNLN) following a mid-life upgrade lasting eight months. Following the work, the vessel, which Damen delivered to the RNLN in 2006, is ready for a further 15 years’ service.

At the end of November 2019, the Caribbean support vessel returned to the Dutch coast for the first time since she was put into service in 2006. After operating for thirteen years in the Caribbean Sea in support of maritime operations and in the delivery of humanitarian relief, it was time for major maintenance works. This took place at the Damen yards in Den Helder and Harlingen.

Works carried out included installing new nautical, communication and automation systems, galley upgrade and regular maintenance such as maintenance of the two main engines. The most important upgrade was the installation of a considerably heavier crane, the main weapon system of HNLMS Pelikaan. This crane is crucial for, among other things, being able to independently carry out emergency relief operations in the Caribbean. The crane is not only considerably heavier, more modern and more user-friendly than its predecessor, it also facilitates the use of a new fast raiding interceptor and special forces craft (FRISC). This fast and manoeuvrable craft enables HNLMS Pelikaan to act more effectively in the fight against drug smuggling. Furthermore, the scope of work involved the renewal of all onboard accommodation, including making the vessel more suitable for female passengers.

Project leader Jan-Dirk Boomsma said, “The project was not without its challenges – including of course the outbreak of the coronavirus. However, with robust safety measures in place we were able to continue the work. Thanks to the excellent cooperation with the Defence Materiel Organisation (DMO), the Naval Maintenance and Sustainment Agency (DMI) and the crew, we delivered the project to everyone’s satisfaction in a relatively short period of time.

The midlife upgrade was successfully realised, partly in close collaboration with the Dutch naval shipbuilding cluster. Alewijnse, Heinen & Hopman, Alfa Laval, Hatenboer Water, Rohde & Schwarz are a small selection of the Dutch subcontractors who have taken part in this project.

 

Dutch version

Zr.Ms. Pelikaan arriveert weer in Curaçao na midlife upgrade door Damen in Nederland

Sinds 1 oktober bevindt Zr.Ms. Pelikaan zich weer in de vertrouwde Caribische wateren. Op 17 september heeft Damen Shipyards Den Helder Zr.Ms. Pelikaan afgeleverd aan de Koninklijke Marine (KM) na een groot onderhoud van acht maanden. Na de werkzaamheden is het schip, dat Damen in 2006 aan de KM heeft geleverd, klaar voor nog eens vijftien jaar dienst.

Eind november 2019 meerde het Caribisch ondersteuningsvaartuig voor het eerst sinds de indienststelling in 2006 weer af aan de Nederlandse kust. Na dertien jaar geopereerd te hebben in de Caribische zee ter ondersteuning van maritieme operaties en bij het verlenen van humanitaire hulp, was het tijd voor groot onderhoud. Dit onderhoud vond plaats op de werven van Damen in Den Helder en Harlingen.

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd, omvatten onder meer het uitrusten met nieuwe navigatie, communicatie en automatisering systemen, upgrade van het kombuis, en regulier onderhoud, zoals onderhoud aan de twee hoofdmotoren. De belangrijkste upgrade was het installeren van een aanzienlijk zwaardere kraan, het belangrijkste “wapensysteem” van Zr.Ms. Pelikaan. Deze kraan is cruciaal voor onder meer zelfstandig kunnen uitvoeren van noodhulpoperaties in het Caribisch gebied. De kraan is niet alleen aanzienlijk zwaarder, moderner en gebruiksvriendelijker dan zijn voorganger, ook kan hiermee de nieuwe FRISC (Fast Raiding Interception Special Forces Craft) aan boord worden genomen. Door dit snelle en wendbare onderscheppingsvoertuig kan Zr.Ms. Pelikaan effectiever optreden in de strijd tegen de smokkel van drugs. Verder omvatte het werk de vernieuwing van alle accommodaties aan boord, inclusief het geschikter maken van het schip voor vrouwelijke passagiers.

Projectleider Jan Dirk Boomsma, “Het project was bepaald niet zonder uitdagingen – inclusief natuurlijk de uitbraak van het Coranavirus. Door robuuste veiligheidsmaatregelen zijn we toch in staat geweest de werkzaamheden voort te zetten en af te ronden. Dankzij een zeer goede samenwerking met de Defensie Materieel Organisatie (DMO), Directie Materiele Instandhouding (DMI) en de bemanning, is het project opgeleverd naar ieders tevredenheid in een relatief korte periode.”

De midlife-upgrade is succesvol gerealiseerd, mede in nauw samenwerkingsverband met de Nederlandse marinebouwcluster. Alewijnse, Heinen & Hopman, Alfa Laval, Hatenboer Water, Rohde & Schwarz, zijn een kleine greep uit de Nederlandse onderaannemers die aan dit project hebben meegewerkt.