Damen Shipyards Group welcomes three new Supervisory Board members

Share this page  

September 29, 2020

English version:

Damen Shipyards Group has completed the transformation of the corporate governance structure into a separate Executive Board and a Supervisory Board with the appointment of three new external, independent Supervisory Board members: Jurgen van Breukelen, Bert Greven and Henk Rottinghuis. The chairmanship of the Supervisory Board will remain unchanged by Kommer Damen.

At the end of last year, the course of the largest shipbuilding group in the Netherlands was revised. CEO Arnout Damen: “We are going ‘back to the future‘: towards standardisation and series construction. These are not only success factors that led to great growth in the past, but also essential conditions to meet the megatrends of our time: digitalisation and sustainability. Damen Shipyards aims to grow into the world’s leading green and connected shipbuilder.”

Last year, the step towards a divisional structure was also taken in the context of operational excellence. This means that responsibilities are more clearly assigned within the organisation and work is even closer to customers and suppliers. The transformation of the One Tier Board into a separate Executive Board and a Supervisory Board fits within this strategy. “This not only increases our strength, but also means that the responsibilities with regard to management and supervision are clearly invested within our management model,” explains Arnout Damen.

Ambitious plans

“In that context, we welcome our new Supervisory Board members. Their extensive knowledge and experience will certainly help us to further shape our ambitious plans in the field of digitalisation, sustainability and operational excellence.”

Jurgen van Breukelen worked at KPMG Netherlands between 1994 and 2015, of which the last 15 years as a partner, since 2007 a member of the Board of Directors and later as CEO. Today he is, among others, Chairman of the Board of Directors of The Altice Group. In the past he was Chairman of the Supervisory Board of Van Gansewinkel Groep and Chairman of the Board of Bosal. He also fulfills a number of advisory and supervisory functions.

Bert Greven started at Rabobank in 1975 and retired from the bank last year. After this he took on a number of advisory and supervisory positions, including that of advisor to the board at the shipping company Royal Wagenborg.

Henk Rottinghuis was CEO and Chairman of Pon Holdings from 2001 to 2010. He joined Pon in 1993. Before that, he held senior management positions at Koninklijke Nedlloyd Group. After his retirement from Pon, he has held various supervisory directorships.

Chairman

The Supervisory Board of Damen Shipyards Group is completed by Annelies Damen and Kommer Damen. The latter assumes the role of chairman, as he did in the One Tier Board.

With the introduction of the new structure and the appointment of the new Supervisory Board memebers, four Non-executive Board members from the One Tier Board say goodbye: Floris Croon, Bear Damen, Rose Damen and Maarten Hulshoff. “We would like to thank them for their great efforts in recent years,” says Arnout Damen. “Partly because of this, Damen Shipyards has grown into the concern it is today.”

All changes took effect on September 1, 2020. The composition of the Executive Board has not changed.

 

Dutch version:

Damen Shipyards Group heeft de omvorming van de corporate governance structuur naar een separate Executive Board en een Raad van Commissarissen afgesloten met de aanstelling van drie nieuwe externe, onafhankelijke commissarissen: Jurgen van Breukelen, Bert Greven en Henk Rottinghuis. Het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen blijft onveranderd door Kommer Damen vervuld worden.

Eind vorig jaar is de koers van het grootste scheepsbouwconcern van Nederland herijkt. Damen: “We gaan ‘back to the future’: naar standaardisatie en seriebouw. Dit zijn niet alleen succesfactoren die tot de grote groei in het verleden hebben geleid, maar ook essentiële voorwaarden om tegemoet te komen aan de megatrends van deze tijd: digitalisering en verduurzaming. Damen Shipyards ambieert hiermee uit te groeien tot de meest toonaangevende ‘green’ en ‘connected’ scheepsbouwer ter wereld.”

In het kader van ‘operational excellence’ is vorig jaar ook reeds de stap gezet naar een divisiestructuur. Hiermee zijn de verantwoordelijkheden duidelijker belegd binnen de organisatie en wordt nog dichter op de klanten en toeleveranciers gewerkt. Binnen deze strategie past de omvorming van de One Tier-Board naar een separate Executive Board en een Raad van Commissarissen. “Dit versterkt niet alleen onze slagkracht, maar betekent ook een duidelijke belegging van de verantwoordelijkheden qua bestuur en toezicht binnen ons bestuursmodel”, licht CEO Arnout Damen toe.

Ambitieuze plannen

“In dat kader verwelkomen we onze nieuwe commissarissen. Hun uitgebreide kennis en ervaring gaat ons zeker helpen onze ambitieuze plannen op het gebied van digitalisering, verduurzaming en operational excellence verder vorm te geven.”

Jurgen van Breukelen is tussen 1994 en 2015 werkzaam geweest bij KPMG Nederland, waarvan de laatste 15 jaar als partner, sinds 2007 lid van de Raad van Bestuur en later als CEO. Nu is hij, onder andere, voorzitter van de Board of Directors van The Altice Group. In het verleden was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Gansewinkel Groep en Chairman van de Board van Bosal. Daarnaast vervult hij een aantal adviserende en toezichthoudende functies.

Bert Greven begon in 1975 bij de Rabobank en nam vorig jaar afscheid bij de bank. Hierna heeft hij een aantal adviserende en toezichthoudende functies op zich genomen, waaronder die van adviseur van het bestuur bij scheepvaartbedrijf Royal Wagenborg.

Henk Rottinghuis was van 2001 tot 2010 CEO en bestuursvoorzitter van Pon Holdings. Hij kwam in 1993 in dienst van Pon. Daarvoor heeft hij senior-managementfuncties bekleed bij Koninklijke Nedlloyd Groep. Na zijn terugtreden bij Pon bekleedt hij diverse commissariaten.

Voorzitter

De Raad van Commissarissen van Damen Shipyards Group wordt gecompleteerd door Annelies Damen en Kommer Damen. Laatstgenoemde neemt de rol van voorzitter op zich.

Met de invoering van de nieuwe structuur en de aantreding van de nieuwe commissarissen wordt afscheid genomen van een viertal Non-executive Board-leden uit de One Tier-Board: Floris Croon, Beer Damen, Roos Damen en Maarten Hulshoff. “Wij danken hen hartelijk voor hun grote inzet in de afgelopen jaren”, aldus Arnout Damen. “Mede daardoor is Damen Shipyards uitgegroeid tot het concern dat het nu is.”

Alle wijzigingen zijn ingegaan per 1 september 2020. De samenstelling van de Executive Board is niet gewijzigd.